ARTIK+ voor Groen Kennisnet

11 November 2013

ARTIK+ wordt per 1 januari 2014 vervangen door Groenekennis


Per 1 januari 2014 wordt ARTIK+ vervangen door Groenekennis, Informatie voor professionals in voedsel en groen.
De collectie ARTIK+ blijft vindbaar in het zoekresultaat van Groenekennis.

Pas uw favoriete links alvast aan en voeg Groenekennis toe als favoriet.

Groenekennis, Informatie voor professionals in voedsel en groen
http://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis

23 JUNI 2010

Groen Kennisnet gelanceerd!


Het vernieuwde portaal Groen Kennisnet is 22 juni officieel gelanceerd in aanwezigheid van minister Verburg. Het hart van de site is een krachtige zoekengine (Lucene SOLR) die onder andere Artik+ full text toegankelijk maakt. De belangrijkste documenten worden in de vorm van nieuwsberichten op de voorpagina getoond.

Het nieuws op deze ARTIK+-blog zal daarom niet meer worden aangevuld. Volg kennisgerelateerd nieuws vanaf nu op www.groenkennisnet.nl ! De recente berichten worden ook onder dit bericht getoond. Voor nieuws per thema zie het themaoverzicht op Groen Kennisnet.

Groen Kennisnet Nieuws

17 juni 2010

Bevorderen Instroming Groen Onderwijs


Op 3 juni jl. bezochten leerlingen van groep 8 van basisschool Het tartblok uit Elst (Overbetuwe) het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, sector Fruitteelt in Randwijk. Onder leiding van onderzoekers hebben de kinderen een dag lang gewerkt rond het thema van appels en beestjes” Verschillende opdrachten en practica werden uitgevoerd, waarbij gebruik werd gemaakt van het lesmateriaal voor basisscholen dat in het RIGO project: Growing Green Competence Centre is ontwikkeld.
Het Wellantcollege, Wur PPO en IPC Groene ontwikkelden een bundel met de focus op de uitwisseling tussen en het stimuleren van basisschool en groen VMBO – MBO.
Het grotere kader voor dit werk is te komen tot imago verbetering van de groene sector. Hierin werken onderwijs en bedrijfsleven met elkaar samen. Ook de campagne It’s Alive van het Productschap Tuinbouw is hier een voorbeeld van, zie: www.nederlandse.tuinbouw.nl De kerngroep van Greenport Betuwse Bloem heeft de visie dat kinderen zo vroeg mogelijk met land en tuinbouw in contact dienen te worden gebracht om hun interesse voor deze sectoren te wekken. Het idee is dat de basis daarvoor op basisscholen dient te worden gelegd. Bent u geïnteresseerd in dit lesmateriaal, kijk dan op: http://boomkwekerij.groenweb.nl/content/pr-map-met-lessen-voor-basisscholen.
Voor meer informatie: Marc Ravesloot, tel. 0488-473731, marc.ravesloot@wur.nl

28 mei 2010

Dossier Watergift in de boomkwekerij

Planten hebben water nodig om te kunnen groeien. De watergift is een belangrijk onderdeel in de pot- en containerteelt. Nieuwe technieken helpen bij een efficiënte watergift. Het vraagt veel ervaring en kennis om de planten de juiste hoeveelheid water te geven. De laatste jaren zijn veel nieuwe technieken op de markt gekomen, die helpen bij een efficiënte watergift. In de afgelopen jaren heeft PPO onderzoek gedaan naar deze technieken die daarbij kunnen helpen.
In ARTIK+ is er in samenwerking met PPO een nieuw dossier gemaakt over watergift in de boomkwekerij.

Dossier watergift in de boomkwekerij | Alle dossiers in Artik+

19 mei 2010

Dierlijke eiwitconsumptie en duurzaamheid


In het rapport van Wageningen UR Livestock Research "Quick scan: dierlijke eiwitconsumptie en duurzaamheid, de feiten en cijfers in perspectief" worden de overeenkomsten en de verschillen tussen diverse rapporten over de invloed van dierlijke productie op duurzaamheid samengevat. Met specifieke aandacht voor broeikasgasproductie, watergebruik en biodiversiteit.

| Details | volledige tekst |

18 mei 2010

Veehouderij : moet de stal uitgemest?

Bron foto: Resource
In toenemende mate staat de intensieve veehouderij ter discussie. Dit blijkt uit de discussies rondom thema's als de megastallen, q-koorts en het gebruik van antibiotica. Meer dan tweehonderd hoogleraren ondertekenden een petitie om de veehouderij te saneren naar een duurzame veehouderij. Onder hen bevinden zich vijfentwintig hoogleraren van Wageningen UR.

Verschillende hoogleraren geven hun mening over de oproep. Onder hen enkele ondertekenaars, maar ook hoogleraren die de petitie juist niet ondertekenden. Toch staat voor iedereen vast dat er iets moet gaan gebeuren. Ondertekenaar of niet.

Details | Volledige tekst

17 mei 2010

Lang leve(n) de tuin

Onze tuinen 'verstenen' in toenemende mate. Dat is bijzonder, want bijna iedereen wil een tuin en het liefst een grote. In negen van de tien onderzochte nieuwbouwlocaties is de hoeveelheid openbaar groen minder tot veel minder dan de Raad voor het Landelijk Gebied adviseert, namelijk 75 vierkante meter per woning.

Het lijkt dus voor de hand liggend, dat de tuin de schone taak overneemt om als groene oase te fungeren. Huizen oriënteren zich ook steeds meer op de tuin. Waren vroeger de huiskamers vooral gericht op de voorkant van het huis, tegenwoordig richten de huizen zich steeds meer op de tuin aan de achterkant. Een groene levende tuin is een genot om naar te kijken, om in te spelen, te werken en te wandelen en er gaat een helende werking vanuit. Er is een mogelijkheid om in de eigen omgeving bij te dragen aan het oplossen van het klimaatprobleem en bij te dragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Gewoon door het planten van een boom of een vlinderstruik.


Details | volledige tekst

14 mei 2010

Effecten van het logo Ik kies bewust op het koopgedrag


Logo's die een gezonde keuze bevorderen kunnen consumenten helpen bij het kiezen van gezonde producten. Ze zouden consumenten kunnen helpen om gezonder te eten en daardoor minder (chronisch) ziek te worden. Dit LEI-rapport beschrijft de effecten van het Ik Kies Bewust-logo in de markt. Daarbij wordt gekeken of en in welke mate de vraag naar de producten met het Ik Kies Bewust-logo groter wordt en welke effecten dit heeft op de vraag naar andere producten in diezelfde of andere productcategorieën.

| Details | volledige tekst |

12 mei 2010

Thuistoets hyacint op Erwinia

Erwinia kan onverwachts toeslaan in hyacintenbollen. Stress maakt Erwinia sneller zichtbaar en kan opgewekt worden door sorteren en warm bewaren.

Agressief snot in hyacinten is volop in onderzoek. Een van de onderzoeksvragen betreft een praktische toetsmethode. PPO heeft een zogenaamde thuistoets ontwikkeld, die een indicatie kan geven van de mate van besmetting. De combinatie van een thuistoets en een op verzoek uitvoeren van een laboratoriumtoets kan een doorbraak betekenen in de strijd tegen het agressieve snot.Details | Thuistoets | Website PPO | Meer over erwinia in hyacint in Artik+